Правила промоакції
для Користувачів onmedline.com
1. Визначення термінів

Платформа - сукупність програмного забезпечення, даних та технічних засобів, що містяться на Веб-сайті та забезпечують можливість перегляду, введення, розміщення, пошуку, зберігання, обробки інформації, здійснення електронних комунікацій та інших функціональних можливостей, наявних на Веб-сайті.

Користувач - фізична особа у віці не молодше 18 років, яка має повну право- та дієздатність, та успішно завершила процедуру реєстрації на Веб-сайті шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

Спеціаліст - фізична особа, яка має повну вищу медичну освіту відповідно до заявленої спеціальності, відповідні права та повноваження, встановлені законом, для надання послуг за цим Договором, і успішно завершила процедуру реєстрації на Веб-сайті шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

Компанія - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «CУЧАСНІ МЕДИЧНІ СЕРВІСИ» (код ЄДРПОУ 41883491), що є технічним виконавцем промоакції, який забезпечує розробку відповідного функціоналу на Платформі.

Бонус - умовна одиниця, що нараховується на баланс (особистий рахунок) Користувача-Учасника промоакції в його особистому кабінеті за наслідком застосування ним Промокоду та використовується як знижка до вартості інформаційних послуг Спеціаліста. Нарахування та використання Бонусів здійснюється відповідно до умов цих Правил промоакції.

Промокод - унікальний буквено-цифровий/буквений код, який може бути використаний для отримання Бонусів.

2. Загальні положення

2.1. Ці Правила промоакції (надалі також — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в акціях та/або активностях при використанні Користувачами інформаційних послуг Спеціалістів шляхом проведення онлайн аудіо-, або відеодзвінку технічними засобами Платформи (надалі – Промоакція).

2.2. Приймаючи участь в Промоакції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах. Порушення Учасником промоакції або його відмова від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою такого Учасника промоакції від участі в Промоакції, при цьому така особа не має права на одержання від Компанії та/або залучених нею третіх осіб будь-якої компенсації.

2.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Компанією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення Учасників промоакції. Усі зміни або доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на стартовій сторінці Платформи та/або в особистому кабінеті Користувача. Зміни або доповнення набувають чинності з дня їх опублікування. Компанія не несе відповідальності в разі, якщо Учасники промоакції не будуть ознайомлені з такими змінами.

2.4. Компанія має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання умов цих Правил.

2.5. Компанія і будь-які їй афілійовані особи не беруть участі в Промоакцій, наданні знижок, не несуть відповідальності за дотримання Користувачами та Спеціалістами чинного законодавства та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників промоакцій.

3. Період та місце проведення

3.1. Період проведення Промоакції:

3.1.1. з 01 серпня 2019 року до 30 вересня 2019 року включно;

3.1.2. інший період, що повідомляється Користувачу шляхом інформування на його електронну адресу, іншими засобами зв’язку або шляхом публікації на Платформі / в особистому кабінеті Користувача.

3.2. Компанія залишає за собою право закінчити Промоакцію достроково.

3.3. Місце проведення Промоакції: веб-сайт https://onmedline.com (включаючи мобільні додатки).

4. Умови участі

4.1. В Промоакції беруть участь Користувачі, які повністю погоджуються з умовами цих Правил та які протягом періоду проведення Промоакції використали Промокод в цілях, визначених пп. 4.5.1 п. 4.5 цих Правил.

4.2. Учасники Промоакції зобов’язані:

- дотримуватись цих Правил та норм закону;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Промоакціії;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Промоакції.

4.3. Користувач отримує Промокод на електронну адресу/ через Instagram або іншими засобами зв’язку, вказаними Користувачем під час використання Платформи. Разом з Промокодом зазначається інформація про суму Бонусів за Промокодом та/або інша інформація, пов’язана з Промоакцією.

4.4. Термін дії Промокоду та строк використання Бонусів

4.4.1. Промокоди мають обмеження щодо періоду їх використання. Термін дії Промокоду, якщо інше не визначено в інформації, надісланій на електронну адресу або іншими засобами зв’язку Користувачу або шляхом публікації на Платформі/ в особистому кабінеті Користувача: до 30 вересня 2019 року. Після закінчення зазначеного терміну Промокодом не можна скористатися.

4.4.2. Термін, протягом якого Користувач може скористатися Бонусами, якщо інше не визначено в інформації, надісланій на електронну адресу або іншими засобами зв’язку Користувачу або шляхом публікації на Платформі / в особистому кабінеті Користувача, - до 30 вересня 2019 року. Після закінчення зазначеного терміну, якщо Бонуси не використані, вони анулюються/ виводяться з балансу Користувача.

4.5. Умови використання Промокоду та Бонусів

4.5.1. Промокод та Бонуси можуть бути використані виключно для отримання інформаційної послуги Спеціаліста з використанням технічних засобів Платформи шляхом проведення онлайн аудіо-, або відеодзвінку.

4.5.2. Один Промокод може бути використаним лише один раз.

4.5.3. Для використання Промокоду введіть Промокод в спеціалне відповідно позначене поле на Платформі. Якщо Промокод введений коректно, на баланс (особистий рахунок) Учасника промоакції нараховуються бали (Бонуси) в його особистому кабінеті.

4.5.4. Використання Бонусів здійснюється за згодою Користувача, з розрахунку 1 бонусний бал = 1 грн. знижки до вартості інформаційних послуг Спеціаліста.

4.5.5. На період проведення Промоакції, що визначений у пп. 3.1.1 п. 3.1 Правил, Учасникам промоакції надаються Промокоди в розмірі 125 бонусних балів.

Розміри Промокодів у будь-який інший період проведення Промоакції повідомляються Користувачу додатково шляхом інформування на його електронну адресу, іншими засобами зв’язку або шляхом публікації на Платформі / в особистому кабінеті Користувача, якщо інше не визначено цими Правилами.

Промокоди, що приймають участь в Промоакції формують Подарунковий фонд Акції.

Подарунок - Промокод на знижку в розмі 125 бонусів, що можуть бути використані для отримання інформаційної послуги Спеціаліста з використанням технічних засобів Платформи шляхом проведення онлайн аудіо-, або відеодзвінку протягом 30 днів з моменту нарахування, за умовами цих Правил (надалі - Подарунок).

Загальна кількість Подарунків: 154 (сто п'ятдесят чотири) одиниці, в тому числі: Подарунок 1 "Промокод fitnessmama" -77 одиниць, Подарунок 2 "Промокод telemedicine" – 77 одиниць.

4.5.6. Якщо кількість Бонусів перевищує вартість інформаційної послуги Спеціаліста, буде списана максимально можлива сума, а залишок Промокоду стане недоступним для повторного використання.

4.5.7. Якщо кількість Бонусів менша за вартість інформаційної послуги Спеціаліста, буде списана максимально можлива сума у межах доступної кількості Бонусів, а залишок вартості інформаційної послуги підлягає сплаті Користувачем відповідно до умов Договору про надання інформаційних послуг, укладеним між Користувачем та Спеціалістом та іншими умовами/положеннями/угодами/інформацією, що розміщуються на Платформі.

4.5.8. Промокод та Бонуси використовуються виключно в межах умов цієї Промоакції і не видаються готівкою, не перераховуються на банківську картку Користувача. Промокод та Бонуси в будь-якому випадку не можна обміняти на грошовий еквівалент або будь-яке інше благо.

4.5.9. Промокод та Бонуси обміну та поверненню не підлягають.

4.5.10. У разі наявності скарг (претензій) щодо надання інформаційної послуги Спеціаліста з використанням Промокоду, будь-яких запитів на повернення коштів/ Бонусів за Промокодом на баланс, неуспішних використань Промокоду чи з будь-яких інших причин,- Промокод та Бонуси не повертаються, жодні грошові кошти не надаються.

4.5.11. Бонуси, надані Користувачу, не можуть бути використані іншим Користувачем.

4.5.12. Власник Промокоду має право, але не зобов'язаний його використовувати.

4.5.13. Оподаткування вартості Подарунків, визначених у п. 4.5.5 Правил, здійснюєтсья відповідно до чинного законодавства України.

5. Персональні дані

5.1. Беручи участь в Промоакції, кожен Учасник промоакції тим самим підтверджує свою безумовну згоду та дозвіл на обробку (поширення) своїх особистих персональних даних з метою забезпечення участі у Промоакції, виконання умов цих Правил, встановлення ділових стосунків та договірних відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації, в рекламних, маркетингових цілях та вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», а також підтверджує свою безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації (включаючи, але не обмежуючись, персональних даних) про себе Компанією, її партнерами, Спеціалістами та/або будь-якою іншою особою з метою та методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасник промоакції підтверджує свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, використання, обробку, передачу й поширення його персональних даних (як ці терміни визначені законодавством) Компанією та/або уповноваженими нею особами, партнерами Компанії, Спеціалістом на умовах, визначених цими Правилами та законом.

5.3. Учасник промоакції підтверджує, що з моменту початку його участі в Промоакції він належним чином повідомлений про власника персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

5.4. Учасник Промоакції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності, акції на Платформі тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Компанією та/або будь-якою третьою особою.

6. Обмеження відповідальності

6.1. Компанія не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, які стали причиною не можливості проведення Промоакції, у тому числі: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Компанії обставини.

6.2. Усі витрати, пов’язані з участю в Промоакції, включно, але не обмежуючись витратами на доступ до мережі Інтернет, Учасник промоакції несе самостійно та такі витрати не компенсуються Компанією або іншими залученими нею третіми особами.

6.3. Компанія не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Промокодів після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками промоакції скористатись наданим Промокодами з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Промокодів.

6.4. Компанія не несе відповідальності за неотримання Користувачем Промокодів та Бонусів з причин, незалежних від Компанії.

6.5. Учасники промоакції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства під час участі в Промоакції, не допускаються до подальшої участі в цій Промоакції. Учасники промоакції, які були недопущені до подальшої участі в Промоакції, незалежно від моменту недопущення їх до такої участі, втрачають право на одержання будь-яких Бонусів, не одержаних на момент такого недопущення, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від Компанії, її партнерів та/або залучених особів до виконання Правил.

6.6. Компанія, її партнери та/або залучені особи до виконання Правил не несуть відповідальності за:

- неотримання Учасником промоакції Бонусів/ Промокодів з ініціативи або вини самого Учасника промоакції;

- за відмову Учасника промоакції від одержання Промокоду/ Бонусів;

- інші обставини, які не залежать від Компанія, її партнера та/або залученої особи до виконання Правил. Компанія, її партнери та/або залучені особи до виконання Правил не сплачують Учаснику промоакції жодних компенсацій.

6.7. Дана Промоакція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.

7. Інші умови

7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Промоакції всі Учасники промоакції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань Компанія залишає за собою. Рішення Компанії є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3. Приймаючи умови цих Правил, Учасник промоакції підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі умови цих Правил і погоджується з усіма умовами та положеннями цих Правил.

7.4. Компанія має право відмовити відповідному Учаснику промоакції в участі в Промоакції, якщо у Компанії виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Промоакції такого Учасника. Таке рішення Компанії є остаточним і оскарженню не підлягає.