Додаток №1
до Угоди про використання onmedline.com

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (редакція від 10 січня 2020 р.)

Перед реєстрацією на Веб-сайті (включаючи мобільні додатки) https://onmedline.com Ви повинні уважно ознайомитись зі змістом цього Положення. Реєстрація на Веб-сайті означає повну та безумовну згоду з умовами, викладеними в цьому Положенні. Це Положення про конфіденційність та обробку персональних даних (далі - Положення ) є додатком до Угоди про використання onmedline.com (надалі – Угода ).

Всі терміни, що вживаються в Положенні, використовуються в значеннях, встановлених Угодою.

Це Положення роз’яснює, як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Techno Dreams Group» (надалі також – Компанія/ ми) використовує персональні дані, які отримує від Вас (надалі також – Користувач/Спеціаліст або Ви) при використанні Платформи (надалі також іменується – «Веб-сайт» або «Платформа»). Використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів означає беззастережну згоду Користувача/Спеціаліста з цим Положенням.

Ваша згода на обробку (опрацювання) персональних даних надається при реєстрації на Веб-сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних біля посилання “З Положенням про конфіденційність та обробку персональних даних ознайомився(-лась). Даю згоду.”, з метою обробки, сформульованої в цьому Положенні.

Під час реєстрації на Веб-сайті, Ви, серед іншого, підтверджуєте, що надаєте Компанії згоду на обробку (опрацювання) своїх персональних даних, зокрема: збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію, знищення своїх персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних та даних авторизації третім особам для надання послуг, визначених Угодою та додатками до неї («Договором про надання інформаційних послуг», тощо) та/або вчинення інших дій, передбачених Угодою, додатками до неї та діючим законодавством, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».

Починаючи використовувати Веб-сайт, будь-який онлайн-сервіс/функціонал Веб-сайту (в тому числі, звертаючись в Службу підтримки Веб-сайту або надаючи свої персональні дані іншим шляхом), Користувач/Спеціаліст вважається таким, що прийняв умови цього Положення про конфіденційність та обробку персональних даних в редакції, чинній на момент такого використання, навіть якщо на момент реєстрації цього Користувача/Спеціаліста на Веб-сайті діяла інша редакція Положення.

Компанія зобов'язується не передавати Ваші особисті дані третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених в цьому Положенні, Угоді та нормах чинного законодавства.

Використання будь-яких наших онлайн-сервісів дозволяється особам у віці не молодше 18 років (або мінімального віку, починаючи з якого у Вашій країні законодавчо дозволено використовувати наші Послуги). В обмежених випадках ми маємо право збирати і використовувати інформацію про дітей, надану батьками або опікуном або з їх згоди. Ми зберігаємо за собою право вимагати від Вас надання підтвердження повноліття, щоб переконатися в тому, що неповнолітні не користуються онлайн-сервісом. Якщо нам стане відомо про те, що Ви не досягли встановленого віку, ми зберігаємо за собою право не надавати доступ до онлайн-сервісів, заблокувати або закрити Аккаунт і позбавити Вас тимчасово або на постійній основі права користування Веб-сайтом/онлайн-сервісами

Зміни до цього Положення

Компанія залишає за собою право вносити зміни до цього Положення та рекомендує Вам регулярно перевіряти цю сторінку, щоб бути в курсі останніх змін. Всі оновлення/ зміни до цього Положення вносяться шляхом розміщення відповідного Положення у новій редакції на Веб-сайті та набувають чинності і стають обов’язковими для сторін Угоди з дати їх розміщення на Веб-сайті, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями, новою редакцією). Якщо будуть вноситись істотні зміни (наприклад, якщо Компанія має намір опрацьовувати Ваші персональні дані в цілях, відмінних від тих, що були раніше вказані в цьому Положенні), Компанія повідомить Вам про такі зміни до початку такого подальшого опрацювання.

У разі незгоди з цим Положенням Ви не маєте права використовувати Веб-сайт.

ЗМІСТ: • Вступ • Які дані і як ми збираємо? /Типи даних, які ми збираємо/ • Для чого ми збираємо і як будемо використовувати Ваші персональні дані? /Цілі опрацювання, для досягнення яких призначено персональні дані. Передача Ваших персональних даних третім сторонам. Використання мобільних пристроїв/додатків та соціальної мережі. Законодавча база для опрацювання/ • Як ми захищаємо та зберігаємо Ваші персональні дані? • Які Ваші права на захист персональних даних? /Як Ви можете контролювати персональні дані, які надали нам?/ • Використання Cookies /Що таке Cookies? Які типи Cookies та як ми використовуємо? Як керувати Вашими Cookies?/ • Як з нами зв'язатися? /Особа та контактні дані контролера (володільця персональних даних)/ Вступ

Ми приділяємо велику увагу конфіденційності Ваших даних та докладаємо всіх зусиль, щоб зберегти Ваші особисті дані в безпеці. Ми діємо в інтересах наших клієнтів і не приховуємо інформації про обробку Ваших персональних даних.

Уважно вивчіть дане Положення, щоб знати, як ми обробляємо Ваші персональні дані, отримані від Вас при використанні Веб-сайту, які відомості ми збираємо, в яких цілях їх використовуємо і як Ви можете їх змінювати, експортувати або видаляти.

Крім того, ми пояснимо, як можна з нами зв'язатися, якщо у Вас виникнуть питання, що стосуються Ваших персональних даних.

Це Положення застосовується тільки до онлайн-сервісів Веб-сайту. Компанія не контролює і не несе відповідальність за зміст інших сайтів в мережі Інтернет, на які Ви можете перейти по посиланнях, доступних на Веб-сайті, зокрема в Контенті. Тому, якщо Ви перейдете по посиланню на будь-який інший веб-сайт, Вам слід ознайомитися з відповідною політикою конфіденційності/ обробки персональних даних, розміщеною на такому веб-сайті.

Компанія за загальним правилом не перевіряє справжність персональних даних, наданих Вами. Компанія презюмує Вашу сумлінність і виходить з того, що Ви надаєте достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються під час реєстрації на Веб-сайті і підтримуєте цю інформацію в актуальному стані.

Які дані і як ми збираємо?
/Типи даних, які ми збираємо/
(1) Персональні дані, які Ви надаєте нам.

Персональні дані, які Ви надаєте про себе (персональну ідентифікаційну інформацію) під час реєстрації на Веб-сайті або в процесі використання онлайн-сервісів, в тому числі, але не виключно, які Ви зазначаєте у розділі Веб-сайту «Персональні дані»:

• в профілі Користувача: адреса електронної пошти, пароль, прізвище, ім'я та по-батькові, стать, зріст, вік, дата народження, вага, контактний телефон, місцезнаходження (країна, місце, адреса), платіжні дані. Користувач має можливість надати й іншу інформацію про себе, а також долучати особисті документи/ файли, що можуть містити персональні дані. При цьому, порядок доступу Спеціалістів до особистих документів/файлів Користувача може налаштовуватись Користувачем в індивідуальному порядку в розділах «Налаштування» та «Профіль» в особистому кабінеті Користувача;

• в профілі Спеціаліста: адреса електронної пошти, пароль, прізвище, ім'я та по-батькові, стать, спеціалізація, стаж, наукове звання, наукова ступінь, категорія, посада, місце роботи, країна та місце знаходження, контактний телефон, платіжні дані. Також Спеціаліст має можливість надати іншу інформацію про себе. Спеціаліст розуміє, погоджується та надає згоду на відкриття усієї інформації про нього, яку він заповнив в особистому профілі під час та/або після реєстрації на Веб-сайті та що вона буде відкритою для необмеженого кола осіб після надання йому доступу до Веб-сайту у відповідності до умов цього «Положення про конфіденційність та обробку персональних даних» та Угоди;

• листи/ заяви/ текстові повідомлення, які Ви передаєте на Веб-сайті іншим користувачам Веб-сайту та навпаки, а також будь-який Контент (статті/ будь-яка інформація), що Ви розміщуєте на Веб-сайті;

• інформація, що міститься у Ваших відгуках або відповідях на опитувальники, які Ви добровільно залишаєте на Веб-сайті або надсилаєте по електронній пошті чи іншим засобом зв’язку, щоб виразити свою думку щодо Веб-сайту або щодо послуги Спеціаліста, наданої Вам шляхом використання Веб-сайту;

• дані, необхідні для виконання Ваших запитів та надання Вам чи отримання від Вас зворотнього зв’язку, що збираються нами при Вашому зверненні до нашої Служби підтримки або зверненні до нас через інші канали (наприклад, через соціальні мережі). Компанія може також зв’язатися з Вами, використовуючи надану Вами контактну інформацію в обліковому записі;

• інформація про спілкування, наприклад, будь-які запити до Служби підтримки, що подаються Вами або будь-який зворотній зв’язок, що надається Вами. Розмови зі співробітниками нашої Служби підтримки можуть прослуховуватися в режимі реального часу або записуватися в цілях контролю якості та/або подальшого навчання, в тому числі для використання записів при розгляді претензій і для запобігання шахрайських дій. Записи зберігаються протягом обмеженого періоду часу і видаляються автоматично, якщо ми не будемо вважати за необхідне зберегти їх на більш тривалий період (за обґрунтованої необхідності), в тому числі з метою розслідування випадків шахрайства і для юридичних цілей;

• інша інформація про Вас, збір та/або надання якої визначено в документах/інформації на Веб-сайті, що регламентують діяльність окремих онлайн-сервісів.

Ви несете відповідальність за всю інформацію/ Контент, які розміщуєте на Веб-сайті.

Надання таких персональних даних, як електронна пошта та пароль є необхідною умовою для реєстрації (створення Аккаунту) на Веб-сайті.

В профілі Спеціаліста/ Користувача Ви надаєте вищенаведені персональні дані в обсязі, за власним бажанням, але деякі з перелічених даних можуть вимагатись для обов’язкового заповнення з метою забезпечення для Вас можливості використовувати деякі онлайн-сервіси, зокрема, ті, що пов’язані з наданням Вам технічної можливості надання/отримання інформаційних послуг за «Договором про надання інформаційних послуг» (наприклад, якщо Спеціаліст бажає, щоб Користувачі могли знайти його профіль на Веб-сайті та звернутись за отриманням інформаційних послуг, Спеціаліст в рамках забезпечення надійності та якості онлайн-сервісів та з інших, описаних в цьому Положенні причин та мети, повинен заповнити в профілі Спеціаліста всю запитувану інформацію).

(2) Персональні дані, які ми збираємо автоматично.

Дані, які можуть автоматично передаватись в процесі їх використання за допомогою встановленого на Вашому пристрої програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дата і час, коли Ви користувалися нашими Послугами, інформація з Cookie, інформація про Ваш інтернет-браузер (або про іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Веб-сайту/онлайн-сервісів), а також інформація про операційну систему Вашого комп'ютера, наприклад, версії додатків і мовні налаштування. Ми також можемо збирати інформацію про натискання і сторінки, які Ви переглядали.

Якщо Ви використовуєте мобільний пристрій, ми також можемо отримати дані, що ідентифікують Ваш мобільний пристрій, налаштування пристрою і його характеристики, збої в роботі програми й інші системні операції.

(3) Персональні дані інших людей, які Ви надаєте нам.

Якщо Ви користуєтесь онлайн-сервісами в інтересах або від імені іншої особи, Вам необхідно переконатися, що особа або особи, чиї особисті дані Ви надали, знає(-ють) про це і погоджується(-ються) з тим, як ми використовуємо її (їх) дані згідно цього Положення, оскільки це є Вашою відповідальністю.

(4) Персональні дані, які ми отримуємо з інших джерел/ від третіх осіб.

Інші Користувачі або Спеціалісти також можуть ділитися Вашими даними з нами. Це може відбуватися, якщо у Вас виникають питання з приводу роботи Веб-сайту, в тому числі під час надання/отримання інформаційних послуг шляхом використання Веб-сайту або розміщення інформації/ Контенту на Веб-сайті.

Для чого ми збираємо і як будемо використовувати Ваші персональні дані?
/Цілі опрацювання, для досягнення яких призначено персональні дані. Передача Ваших персональних даних третім сторонам. Використання мобільних пристроїв/додатків та соціальної мережі. Законодавча база для опрацювання/
Цілі опрацювання, для досягнення яких призначено персональні дані.

Ми опрацьовуємо Ваші персональні дані з метою:

• ідентифікації Вас на Веб-сайті, надання доступу до використання онлайн-сервісів: в цілях створення надійного і безпечного середовища для Вас, ми використовуємо персональні дані для ідентифікації та запобігання шахрайських дій й інших незаконних або небажаних дій. Ми також використовуємо персональні дані для оцінки ризиків і забезпечення безпеки, включаючи ідентифікацію Користувача/Спеціаліста. Для здійснення цих цілей ми можемо заблокувати доступ до онлайн-сервісів Веб-сайту до тих пір, поки не завершимо перевірку.

• створення облікового запису Користувача/Спеціаліста на Веб-сайті: Ви можете створити обліковий запис (Аккаунт) на Веб-сайті. Ми використовуємо інформацію, яку Ви нам надаєте, щоб керувати Аккаунтом. З його допомогою Ви можете використовувати корисні онлайн-сервіси, включаючи засоби комунікації (онлайн-аудіоздзвінки, текстові повідомлення) для здійснення зв'язку з Користувачем/Спеціалістом, і змінювати налаштування. Управління власними налаштуваннями надає можливість налаштовувати умови доступу до власних документів у Вашому профілі, надавати/змінювати/доповнювати/видаляти інформацію про себе, долучати особисті документи. Ви також зможете побачити всі Ваші активності на Веб-сайті (здійснені онлайн-аудіоздзвінки, текстові повідомлення), відгуки, які Ви залишили, тощо.

• забезпечення обслуговування Вас, надання Послуг, визначених Угодою, зокрема: організації технічної можливості надання/отримання Вами послуг за «Договором про надання інформаційних послуг», що є невід’ємним додатком до Угоди (з використанням технічних засобів Веб-сайту (онлайн-сервісів) шляхом проведення онлайн аудіодзвінків/ передачі текстових повідомлень, з можливістю обміну файлами між Спеціалістом і Користувачем, тощо);

• організації Служби підтримки: володіючи Вашими персональними даними, наприклад, інформацією про Ваш Аккаунт, наша Служба підтримки відповідає на Ваші запити, пов'язані з використанням Веб-сайту та/або онлайн-сервісів.

• можливості спілкування з Вами та інформування Вас: ми можемо звертатися до Вас і з інших питань поштою, електронною поштою, по телефону, іншими засобами зв’язку, в тому числі через повідомлення, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з нами поділилися. Ми також опрацьовуємо усі запити, які Ви нам відсилаєте. Для цього можуть бути різні причини, наприклад: якщо Ви користуєтеся нашими Послугами, ми можемо направити Вам опитування або попросити залишити відгук про Веб-сайт або Спеціаліста; ми можемо надіслати Вам інші матеріали, пов'язані з Вашим використанням онлайн-сервісів, інформацію про те, як зв'язатися зі Службою підтримки Веб-сайту, якщо Вам знадобиться допомога під час використання Веб-сайту/онлайн-сервісів; або інформацію, яка, на нашу думку, може бути корисна для Вас під час використання Веб-сайту/онлайн-сервісів; ми можемо інформувати Вас про зміни або доповнення до онлайн-сервісів та документів/інформації/відомостей, розміщених на Веб-сайті, а також про наявність будь-яких Послуг, що надаються нами; ми також можемо надіслати Вам адміністративні повідомлення, які можуть містити попередження про безпеку. Надсилайте нам по електронній пошті або будь-яким іншим засобом зв’язку свої пропозиції щодо роботи Веб-сайту та продуктів/послуг, які на Вашу думку Вам можуть сподобатися.

• поліпшення якості онлайн-сервісів, зручності їх використання, розробки нових сервісів і послуг:

ми можемо використовувати персональні дані в аналітичних цілях. Це частина нашої роботи щодо поліпшення запропонованих нашим користувачам Послуг. Дані також можуть використовуватись в тестових цілях, для вирішення проблем і для покращення функціональності і якості наших онлайн-сервісів. Ми прагнемо оптимізувати нашу платформу, щоб вона подобалася користувачам і відповідала їхнім очікуванням, а також була легка в використанні. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб використовувати в аналітичних цілях тільки знеособлені дані. Під час і після використання онлайн-сервісів, Вам може бути запропоновано залишити відгук та інформацію/ коментарі щодо наданої Вам послуги Спеціалістом. Якщо Ви залишаєте відгук, то погоджуєтеся, що він буде показаний на відповідній сторінці з інформацією про Спеціаліста на Веб-сайті, та може бути показаний в наших аккаунтах в соціальних мережах або на сайті бізнес-партнерів. Ми робимо це, щоб інші Користувачі були поінформовані про якість сервісу, яким Ви скористалися та про інші враження, якими Ви хочете поділитися.

• оцінки рівня обслуговування, моніторингу та оптимізації різних варіантів обслуговування.

• здійснення маркетингових заходів: ми використовуємо інформацію Вашого профілю в маркетингових цілях, наприклад, для розсилки різної цікавої інформації, новин та повідомлень по електронній пошті, по телефону, іншими засобами зв’язку, в залежності від типу контактної інформації, якою Ви з нами поділилися. Ви можете в будь-який час відмовитись від маркетингових розсилок (заперечити проти опрацювання своїх персональних даних для цілей прямого маркетингу) в порядку, вказаному у відповідному повідомленні/ на Веб-сайті (в особистому кабінеті), або шляхом звернення до нас за електронною адресою support@onmedline.com.

• проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних: іноді ми просимо наших користувачів взяти участь в дослідженнях ринку. Якщо Ви отримаєте запрошення взяти участь в такому дослідженні, будь ласка, ознайомтеся з відповідною інформацією, щоб зрозуміти, які персональні дані будуть зібрані та яким чином вони будуть використані в майбутньому.

• захисту прав і законних інтересів Користувачів/Спеціалістів і третіх осіб відповідно до чинного законодавства.

Якщо Ви бажаєте висловити незгоду з цілями обробки даних, зазначеними в цьому Положенні, але з будь-якої причини не можете відмовитися від обробки своїх даних (наприклад, через налаштування свого Аккаунта), будь ласка, зверніться до нас за електронною адресою support@onmedline.com.

За певних обставин Ваші дані також можуть отримувати й інші сторони, залучені для надання Вам онлайн-сервісів, в тому числі фінансові установи, рекламні компанії, а в деяких випадках, якщо цього вимагає чинне законодавство, державні або інші компетентні органи.

Передача Ваших персональних даних третім сторонам.
Ми маємо право передати Ваші персональні дані третім сторонам, в наступних випадках:

• Ви надали згоду на вчинення таких дій, в порядку, визначеному цим Положенням;

• така передача необхідна в рамках використання певного онлайн-сервісу або надання нами Послуги (зокрема, дані Користувача передаються за згодою Користувача Спеціалісту та навпаки від Спеціаліста Користувачу для досягнення основної мети призначення Веб-сайту, що полягає у наданні технічної можливості надання/отримання Вами послуг за Договором про надання інформаційних послуг, що є невід’ємним додатком до Угоди); • передача передбачена нормами законодавства;

• з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Ви порушуєте умови Угоди та/або чинного законодавства.

Яким чином персональні дані, які Ви надаєте нам, використовуються третіми сторонами:

• персональні дані Користувача, надані ним під час реєстрації на Веб-сайті та/або під час використання онлайн-сервісів, використовуються Спеціалістом(-ами), в тому числі, якому(-им) такий Користувач надав доступ до своїх персональних даних в рамках замовлення/отримання інформаційних послуг за «Договором про надання інформаційних послуг», що є невід’ємним додатком до Угоди, та/або шляхом здійснення відповідних налаштувань в розділах «Налаштування» та/або «Профіль» в особистому кабінеті Користувача. Це пов’язано з нашим прямим обов’язком, визначеним Угодою, щодо забезпечення для Вас технічної можливості використання онлайн-сервісів, та надає можливість Спеціалістам надати, а Користувачам отримати від обраних ними Спеціалістів зручно та бажаним чином інформаційні послуги за «Договором про надання інформаційних послуг»;

• персональні дані Спеціалістів, надані ним під час реєстрації на Веб-сайті та/або під час використання онлайн-сервісів, використовуються Користувачами в рамках замовлення/отримання інформаційних послуг за «Договором про надання інформаційних послуг», що є невід’ємним додатком до Угоди, та надають можливість Спеціалістам запропонувати свої інформаційні послуги, а Користувачам здійснити вибір Спеціаліста для отримання послуг за «Договором про надання інформаційних послуг»;

• Ваші персональні дані використовуються Службою підтримки та IT-спеціалістами, що здійснюють технічну підтримку Веб-сайту: з метою здійснення підтримки Вас з будь-яких питань, пов’язаних з використанням/ роботою Веб-сайту та/або онлайн-сервісів, та в межах надання нами Послуг, визначених Угодою, для забезпечення Вас технічною можливістю використання Веб-сайту та онлайн-сервісів;

• Ваші персональні дані використовуються фінансовою(-ими) компанією(-ями) (постачальниками платіжних послуг): якщо Ви або власник банківської картки відправили запит на здійснення платежу або повернення платежу, то для його здійснення нам буде необхідно передати деякі деталі Вашої оплати відповідній фінансовій компанії (постачальнику платіжних послуг). Це може, зокрема, включати дані про здійснену Вами оплату, копію підтвердження Вашої оплати або IP-адресу, з якої Ви здійснили оплату. Ми можемо передати інформацію відповідній фінансовій компанії (постачальнику платіжних послуг), якщо вважатимемо це абсолютно необхідним для виявлення та запобігання шахрайству;

• ми можемо передавати Ваші персональні дані компетентним органам відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі відповідно до ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України, в тому обсязі, в якому вимагається в рамках закону або є строго необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства, або якщо ми іншим чином юридично зобов'язані передати їх. Крім цього, нам може знадобитися передати персональні дані компетентним органам для захисту наших прав або власності, а також прав і власності наших бізнес-партнерів;

• ми можемо передавати певну знеособлену інформацію про Вас (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів Веб-сайту, поліпшення загальної якості та ефективності Послуг/онлайн-сервісів.

Використання мобільних пристроїв/додатків та соціальної мережі.

Як ми використовуємо мобільні пристрої/додатки та соціальні мережі:

• Ми пропонуємо безкоштовні додатки для різних мобільних пристроїв, а також спеціальні версії нашого Веб-сайту, оптимізовані для перегляду на телефонах і планшетах. Ці додатки й мобільні сайти обробляють надані Вами персональні дані практично так само, як і наш Веб-сайт.

З Вашої згоди ми можемо відправляти вам push-повідомлення з інформацією, пов’язаною з онлайн-сервісами та Послугами Компанії. Ознайомтеся з інструкцією Вашого мобільного пристрою, щоб змінити налаштування, дозволити або заборонити передавати або відправляти push-повідомлення.

• Ми використовуємо соціальні мережі, за допомогою яких просуваємо використання онлайн-сервісів і покращуємо власні Послуги. Ми можемо впроваджувати сервіси соціальних мереж (наприклад, месенджери), щоб взаємодіяти з Вами або Вашими контактами з питань, які пов'язані з нашими Послугами. Ми можемо вести свої аккаунти і пропонувати додатки в соціальних мережах. Якщо Ви захочете ділитися інформацією з нами в соціальній мережі, Вам слід також ознайомитися з політикою конфіденційності відповідної соціальної мережі.

Якщо Ви входите в свій Аккаунт на onmedline.com за допомогою аккаунта соціальної мережі, певна інформація може бути також передана нам (наприклад, Ваша електронна адреса).

Законодавча база для опрацювання

З урахуванням цілей опрацювання, зазначених вище, ми покладаємось на законні підстави щодо використання Ваших персональних даних, необхідних для виконання Угоди, зокрема, для замовлення Вами інформаційних послуг, визначених «Договором про надання інформаційних послуг», шляхом використання технічних можливостей Веб-сайту/онлайн-сервісів. Ми також покладаємось на здійснення своїх законних інтересів щодо ведення комерційної діяльності для надання Послуг, визначених Угодою, запобігання шахрайських дій і покращення онлайн-сервісів.

Рівень захисту інформації та законодавчі норми в цій сфері можуть відрізнятися в різних країнах. Незалежно від того, де саме здійснюється обробка Ваших даних, ми використовуємо заходи забезпечення їх безпеки, описані в цьому Положенні.

Ми керуємось нормами Закону України «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами України у сфері захисту персональних даних, а також дотримуємось законодавчих норм Європейського союзу у сфері опрацювання персональних даних стосовно користувачів Веб-сайту/онлайн-сервісів, які перебувають у Європейському союзі (Регламент Європейського парламенту і ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних)).

Як ми захищаємо та зберігаємо Ваші персональні дані?

Ми дотримуємося належних процедур безпеки, щоб запобігти несанкціонованому доступу до персональних даних та їхньому неправомірному використанню.

Ми застосовуємо відповідні корпоративні системи та дотримуємося певних процедур з метою захисту та охорони наданих нам персональних даних. Ми також використовуємо заходи безпеки і застосовуємо технічні та фізичні обмеження для використання персональних даних та отримання доступу до них на наших серверах. Лише працівники, в яких є особливі права мають право доступу до персональних даних під час виконання своїх обов'язків.

Ми настійно рекомендуємо не розголошувати свій Логін і Пароль для доступу до Веб-сайту/особистого кабінету. Ви визнаєте, що в разі недбалого ставлення Вами до захисту своїх персональних даних, в тому числі Логіну і Паролю, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Вашого Аккаунту, особистого кабінету і Ваших персональних даних. Ми не несемо відповідальності за збитки, завдані Вам у результаті такого несанкціонованого доступу.

Ви підтверджуєте, що усвідомлює те, що ніяка передача даних через Інтернет, мобільний пристрій або через бездротове пристрій не можуть гарантувати стовідсоткову безпеку. Ми не несемо відповідальності: за точність і повноту персональних даних або іншої інформації, наданої Вами або третіми особами; за використання третіми особами інформації, яку Ви надали третім особам; за зміст особистої інформації або іншої інформації, яку Ви отримали від третіх осіб.

Ми докладаємо усіх зусиль для сприяння шанобливому ставленню до Вас за допомогою таких функцій, що дозволяють Користувачу та Спеціалісту спілкуватися між собою тільки в тому випадку, якщо вони обидва проявили інтерес один до одного. Ми не несемо відповідальність за дії будь-якого Користувача/Спеціаліста в рамках онлайн-сервісу або за його межами, або в рамках надання інформаційних послуг за «Договором про надання інформаційних послуг». Ви погоджуєтеся проявляти обережність при взаємодії з іншими Користувачами/Спеціалістами та третіми особами.

Ми зберігаємо Ваші персональні дані протягом такого терміну, який ми вважаємо за необхідне для виконання цілей обробки, визначених у цьому Положенні, зокрема щоб Ви могли користуватися нашими Послугами та ми могли надавати Вам наші Послуги (включаючи, збереження призначеного для користувача Аккаунта, якщо він був створений) в рамках дотримання чинного законодавства, для вирішення суперечок, а також в інших цілях, що дозволяють нам вести комерційну діяльність, включаючи виявлення та запобігання шахрайських або інших незаконних дій. До всіх збережених нами персональних даних застосовується це Положення. У разі виникнення у Вас питань щодо конкретного терміну зберігання певного виду Ваших персональних даних, які опрацьовуються нами, Ви можете звернутись до нас будь-яким з наступних засобів зв’язку: за електронною адресою support@onmedline.com.

Які Ваші права на захист персональних даних? /Як Ви можете контролювати персональні дані, які надали нам?/

Наша Компанія хотіла б переконатися, що Ви повністю інформовані про всі свої права на захист/контроль своїх персональних даних. Ви маєте наступні права:

• право на доступ: Ви маєте право на отримання від нас підтвердження факту опрацювання своїх персональних даних та доступ до своїх персональних даних. Ви маєте право запросити у нас копії Ваших персональних даних, які знаходяться у процесі опрацювання. За надання копій, які запитані Вами, ми можемо стягувати розумну плату, що ґрунтується на адміністративних витратах. У разі подання Вами запиту електронними засобами і за винятком Вашого прохання щодо іншої форми, ми надамо Вам інформацію загальноприйнятими електронними засобами;

• право на виправлення: Ви можете повідомити нам про будь-які зміни у своїх персональних даних та попросити нас виправити будь-які Ваші персональні дані, які Ви вважаєте неточними. При цьому, Ви також можете внести такі зміни самостійно в особистому кабінеті на Веб-сайті. Ми покладаємося на Вас щодо повноти, точності та правильності своїх персональних даних, які Ви надаєте. Якщо з будь-яких причин Ви не можете самостійно внести необхідні зміни до своїх персональних даних, будь ласка, негайно зверніться до нас.

• право на стирання/видалення («право бути забутим»): За певних підстав Ви маєте право попросити нас стерти/ видалити Ваші персональні дані, які у нас зберігаються;

• право обмежувати опрацювання: Ви маєте право вимагати, щоб ми обмежили опрацювання Ваших персональних даних за певних обставин;

• право на заперечення проти опрацювання: Ви маєте право на підставах, що пов’язані з Вашою конкретною ситуацією, в будь-який час, звернутись до нас із запереченням проти опрацювання своїх персональних даних, у тому числі проти профайлінгу (профайлінгом є оцінка людини з точки зору її інтересів, уподобань і поведінки за допомогою автоматичної обробки персональних даних (наприклад, з використанням комп'ютерів і спеціальних алгоритмів, які визначають інтереси людини на основі її поведінки в Інтернеті)). В такому разі ми не будемо більше опрацьовувати Ваші персональні дані, за винятком доведення нами наявності істотних законних підстав для опрацювання, що переважають над Вашими інтересами, правами та свободами або для формування, здійснення або захисту правових претензій. У випадку опрацювання Ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу, Ви маєте право на заперечення проти такого опрацювання персональних даних, у тому числі профайлингу, тією мірою, якою це стосується такого прямого маркетингу;

• право на мобільність даних: Ви маєте право на отримання від нас своїх персональних даних, які Ви надали нам, та маєте право попросити нас передати Ваші персональні дані іншій особі/третій стороні за певних умов;

• право подавати скаргу до наглядового органу: Якщо Ви вважаєте, що ми не задовольнили Вашу проблему, пов’язану з опрацюванням Ваших персональних даних та бажаєте подати скаргу, Ви можете звернутись до місцевого органу з нагляду за дотриманням законодавства про захист персональних даних;

• право на відкликання згоди: Ми використовуємо Ваші персональні дані на підставі отриманої від Вас згоди (згоди на обробку/опрацювання персональних даних) в порядку, визначеному цим Положенням. При цьому, Ви маєте право в будь-який момент відкликати таку згоду, без наслідків для законності опрацювання, що було застосовано на згоді до її відкликання, відповідно до застосовного права.

Веб-сайт містить функції, що дозволяють Вам додавати, виправляти/ оновлювати або видаляти свої персональні дані самостійно (зокрема, в розділах «Профіль», «Персональні дані» в особистому кабінеті).

Ви також можете звернутись до нас з будь-яких питань щодо цього Положення, вищенаведених прав або за наявності зауважень/скарг, пов’язаних з опрацюванням нами Ваших персональних даних, за електронною адресою support@onmedline.com. У нас є один місяць, щоб відповісти на Ваш запит.

Використання Cookies /Що таке Cookies? Які типи Cookies та як ми використовуємо? Як керувати Вашими Cookies?/ Що таке Cookies?

Cookies-файли являють собою невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на Вашому комп’ютері, мобільному телефоні або іншому пристрої. Ці дані часто складаються з буквено-цифрових рядків, які забезпечують унікальну ідентифікацію Вашого комп'ютера/пристрою, але можуть містити й інші відомості.

За допомогою Cookies, веб-сервер може зберегти, наприклад вподобання та налаштування на Вашому комп'ютері, мобільному телефоні або іншому пристрої, яке потім автоматично відновлюється при наступному відвідуванні. Інакше кажучи, файли Сookies призначені для того, щоб зробити використання Веб-сайту більш зручним, наприклад, щоб Ви не повторювали процес входу в систему під час наступного візиту.

Ми використовуємо файли Сookies та аналогічні технології для зберігання і підтримки Ваших уподобань і параметрів для виконання входу в систему, надання актуальної реклами, боротьби з шахрайством, аналізу роботи наших продуктів і виконання інших обґрунтованих завдань.

Розрізняють файли Сookies сеансу і постійні. Файли Сookies сеансу діють до тих пір, поки Ви не закриєте браузер. У постійних файлів Сookies більш тривалий термін дії: вони не видаляються автоматично при закритті браузера. Ми прагнемо використовувати або дозволяти використання файлів Сookies з терміном дії не більше 5 років. Файл Сookie може існувати довше лише у виняткових випадках, наприклад, в цілях безпеки, і тільки коли це справді необхідно.

Окрім файлів Сookies, ми використовуємо й інші схожі технології відстеження. Це можуть бути веб-маяки (також відомі як піксельні теги, веб-жучки або GIF-файли), що відстежують URL-адреси та комплекти засобів розробки (SDK). Веб-маяк - це крихітний графічний файл розміром один піксель, який може потрапити на Ваш комп'ютер/пристрій через веб-сторінку, додаток, рекламу або електронний лист в форматі HTML. Пікселі допомагають отримувати інформацію про Ваш пристрій: його тип, операційну систему, IP-адресу і час переглядання Веб-сайту. Вони також дозволяють опрацьовувати файли Сookies в Вашому браузері. Ті з них, які відстежують URL-адреси, використовуються для того, щоб визначити, з якого сайту Ви перейшли на Веб-сайт. Вони працюють, як файли Сookies і веб-маяки.

У цьому документі для всіх цих технологій вжито назву "файли Сookies".

Які типи Cookies та як ми використовуємо?

Ми використовуємо файли Сookies і аналогічні технології різними способами в залежності від контексту або продукту в описаних нижче цілях.

• Зберігання параметрів і переваг/ функціональність. Для зберігання переваг і параметрів на Вашому комп’ютері/пристрої, а також для поліпшення взаємодії (наприклад, збереження мови, якій Ви віддаєте перевагу). Збереження переваг в файлах Cookies дозволяє не налаштовувати деякі параметри повторно.

• Вхід і перевірка справжності. Для перевірки автентичності користувача. Коли Ви входите на Веб-сайт, використовуючи особистий обліковий запис, ми зберігаємо на Вашому пристрої унікальний ідентифікатор і час входу в зашифрованому файлі Сookie. Цей файл Сookie дозволить переміщатися між сторінками в межах Веб-сайту без необхідності виконання входу на кожній сторінці. Можна також зберегти дані для входу, щоб Вам не доводилося виконувати вхід при кожному відвідуванні Веб-сайту.

• Безпека. Для обробки інформації, яка допомагає захищати продукти Компанії, а також виявляти спроби шахрайства та зловживання.

• Зберігання інформації, що надається Веб-сайту. Для зберігання відомостей, наданих Вами.

• Відгуки та пропозиції. Для зворотного зв'язку на Веб-сайті.

• Аналітика. Для збору інформації про використання та продуктивність Веб-сайту, що дозволяє забезпечувати його належне функціонування. Наприклад, ми використовуємо файли Сookies для розуміння як Ви використовуєте Веб-сайт, для обліку кількості унікальних відвідувачів Веб-сайту (онлайн-сервісів), а також для отримання інших статистичних даних, пов'язаних з функціонуванням Веб-сайту.

• Продуктивність. Для аналізу і підвищення продуктивності Веб-сайту (онлайн-сервісів). Наприклад, для збору даних, які допомагають балансувати навантаження для підтримки працездатності Веб-сайту.

• Реклама. Для збору інформації про Ваш візит Веб-сайту, перегляд контенту, посилань, за якими Ви переходили, а також інформації про Ваш браузер, пристрої та Вашу IP-адресу. Ми можемо передавати деякі обмежені аспекти цих даних, зібраних за допомогою файлів Сookies, третім сторонам в рекламних цілях, рекламним партнерам. Це означає, що коли Ви відвідуєте інший Веб-сайт, Вам може показуватися реклама на основі Ваших шаблонів перегляду на нашому Веб-сайті.

Деякі з використовуваних нами файлів Сookies - перераховані нижче. Цей список не є вичерпним, але дає уявлення про основні напрямки використання файлів Сookies. При відвідуванні Вами Веб-сайту, на Вашому пристрої можуть бути встановлені описані нижче файли Сookies.

MUID, MC1 і MSFPC - визначає унікальні браузери, з яких відвідується Веб-сайт. Ці файли Сookies використовуються для отримання реклами, аналізу роботи сайту та інших операційних цілей.

ANON - містить унікальний ідентифікатор ANID, який отримують із Вашого профілю, який використовується для реклами, персоналізації і операційних цілей. Також в цьому файлі зберігається значення параметра прийняття або відмови від цільової реклами, який заданий в Ваш профіль.

CC- містить код країни, який визначається за вашим IP-адресою.

PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf - дозволяє проходити перевірку автентичності при вході на Веб-сайт з обліковим записом.

MC0 - визначає, чи включені файли Сookies в браузері.

MS0 - ідентифікатор сеансу.

NAP - містить взяті з Вашого профілю облікового запису зашифровані відомості про країну, поштовому індексі, вік, стать, мову і професії, якщо вони відомі.

MH - використовується на спільних з рекламними партнерами веб-сайтах. Цей файл Сookie ідентифікує рекламодавця для вибору відповідної реклами.

MR - використовується для збору відомостей з метою аналітики.

x-ms-gateway-slice - визначає шлюз для балансування навантаження.

TOptOut - вказує на те, що користувач відмовився отримувати цільову рекламу.

Коли Ви відвідуєте Веб-сайт, крім файлів Сookies, що створюються нами, на Вашому пристрої можуть зберігатися файли Сookies сторонніх компаній.

Компанії, які ми можемо залучати для надання послуг від нашого імені, наприклад аналізу Веб-сайту, також розміщують файли Сookies при відвідуванні Веб-сайту. Компанії, які надають вміст, наприклад відео, новини або рекламні оголошення на Веб-сайті, розміщують файли Сookies на власний розсуд. Вони використовують дані відповідно до власних політик конфіденційності, які можуть дозволяти компаніям збирати і об'єднувати відомості про Ваші дії на Веб-сайті (онлайн-сервісах).

Як керувати Вашими Cookies?

Ви можете налаштувати свій браузер таким чином, щоб він не приймав файли Сookies. Через налаштування браузера, який Ви використовуєте (наприклад, Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) Ви можете вибрати, які Сookies-файли приймати, а які - відхиляти. Розташування налаштувань залежить від того, який браузер Ви використовуєте. Щоб знайти необхідні налаштування, зайдіть у розділ "Довідка"/ "Допомога" у Вашому браузері.

Якщо у Вас є питання щодо використання Сookies, будь ласка, надішліть їх нам на електронну адресу support@onmedline.com.

Як з нами зв'язатися? /Особа та контактні дані контролера (володільця персональних даних)/

Якщо у Вас виникли будь-які запитання стосовно цього Положення або про опрацювання (обробку) Ваших персональних даних, або Ви хочете скористатися одним з Ваших прав на захист даних, зверніться до нас, написавши на електронну адресу support@onmedline.com, і ми розглянемо Ваш запит.

Якщо у Вас є будь-яке інше питання, пов’язане з використанням Веб-сайту та/або онлайн-сервісів, будь ласка, зв'яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів у формі зворотнього зв’язку/чату за посиланням http://onmedline.com/desktop/doc/support.php.