Додаток №2 до Угоди про використання onmedline.com
Договір про надання інформаційних послуг

Цей договір є невід'ємною частиною Угоди про використання onmedline.com (надалі – Угода) і регламентує відносини між Користувачем і Спеціалістом при наданні інформаційних послуг, визначених цим договором.

Проставляючи відмітку біля посилання "З Договором про надання інформаційних послуг ознайомився(-лась) та згоден(-на)” під час реєстрації на веб-сайті Компанії (включаючи мобільні додатки) https://onmedline.com, Ви погоджуєтеся з його умовами та положеннями, з урахуванням їх можливих змін.

Всі умови цього договору про надання інформаційних послуг (надалі – Договір) є обов’язковими для Користувача та Спеціаліста. Перед акцептуванням Користувач та Спеціаліст зобов’язані ознайомитися з умовами цього Договору, додатками до нього та іншими умовами/положеннями/угодами/інформацією, що розміщуються на Платформі.

Якщо Ви не згодні з умовами цього Договору та/або додатками до нього чи іншими умовами/положеннями/угодами/інформацією, що розміщуються на Платформі, Ви не маєте права укладати цей Договір та користуватися послугами, визначеними цим Договором.

Відповідно, здійснивши акцепт, Ви підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору, додатків до нього та іншими умовами/положеннями/угодами/інформацією, що розміщуються на Платформі.

Всі зміни до цього Договору, додатків до нього та/або інших умов/положень/угод/інформації на Платформі вносяться шляхом розміщення відповідного Договору, додатків до нього та/або інших умов/положень/угод/інформації у новій редакції на Платформі, можуть вноситись без оповіщення про це Вас та набувають чинності і стають обов’язковими для сторін цього Договору з дати їх розміщення на Платформі, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями, новою редакцією).

У разі, якщо внесені будь-які зміни до Договору, додатків до нього та/або інших умов/положень/угод/інформації на Платформі, з якими Ви не згодні, Ви зобов'язані припинити користуватися послугами, визначеними цим Договором.

1. Терміни та визначення

Веб-сайт – інтернет-сайт, що розміщується за веб-адресою https://onmedline.com (включаючи мобільні додатки), який належить Компанії.

Платформа - сукупність програмного забезпечення, даних та технічних засобів, що містяться на Веб-сайті та забезпечують можливість перегляду, введення, розміщення, пошуку, зберігання, обробки інформації, здійснення електронних комунікацій та інших функціональних можливостей, наявних на Веб-сайті.

Спеціаліст - фізична особа, яка має повну вищу медичну освіту відповідно до заявленої спеціальності, відповідні права та повноваження, встановлені законом, для надання послуг за цим Договором, і успішно завершила процедуру реєстрації на Веб-сайті шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

Користувач - фізична особа у віці не молодше 18 років, яка має повну право- та дієздатність, та успішно завершила процедуру реєстрації на Веб-сайті шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

Реєстрація - процедура створення облікового запису Користувача або Спеціаліста. Результатом реєстрації на Веб-сайті є надання відповідному Користувачу/ Спеціалісту персоніфікованого доступу до особистого кабінету для персоніфікованої взаємодії з інтерфейсами Платформи.

Авторизація - процес деанонімізації зареєстрованого на Веб-сайті Користувача або Спеціаліста шляхом введення ним даних в електронній формі (адреси електронної пошти, логіна, номера телефону і т.п.) і особистого пароля, отриманого при реєстрації на Веб-сайті, в спеціальну форму на Платформі. Після завершення авторизації Користувач (Спеціаліст) вважається таким, що взаємодіє з функціоналом Платформи від власного імені, як ідентифікованою фізичною особою.

Фінансова компанія – компанія (в тому числі, її партнери- фінансові установи або платіжні системи), що за допомогою програмних та апаратних засобів забезпечує приймання платежів, які здійснюють платники в мережі Інтернет за допомогою системи інтернет-платежів з використанням банківської платіжної картки та подальше їх перерахування на рахунок отримувача.

Всі дати та час, що зазначаються при використанні Платформи визначаються за київським часом.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Угоді.

2. Загальні положення. Предмет договору

2.1. Цей Договір укладено між Спеціалістом і Користувачем (далі спільно - «Сторони», кожна окремо – «Сторона») і регламентує відносини між Сторонами при наданні Спеціалістом Користувачеві інформаційних послуг, визначених п. 2.2 Договору.

2.2. Спеціаліст зобов'язується за завданням Користувача надати послуги з надання інформації в довідкових, освітніх, інформаційно-ознайомчих цілях з медичної тематики, з використанням технічних засобів Платформи шляхом проведення онлайн аудіо-, відеодзвінків та/або передачі текстових повідомлень, з можливістю обміну файлами між Спеціалістом і Користувачем (надалі – «інформаційні послуги»), а Користувач зобов'язується оплатити зазначені інформаційні послуги.

2.3. Укладення цього Договору надає Користувачу можливість, але не зобов'язує замовляти інформаційні послуги.

3. Порядок та умови надання послуг

3.1. Для можливості надання/отримання інформаційних послуг Сторони мають послідовно здійснити наступні дії:

3.1.1. Сторони проходять процедуру авторизації;

3.1.2. Користувач самостійно обирає Спеціаліста з переліку, доступного у відповідному розділі Платформи, бажаний засіб отримання інформаційної послуги та обсяг інформаційної послуги у обраного Спеціаліста (надалі також– «одиниця послуги»).

Засоби отримання інформаційної послуги визначаються на Платформі, включаючи, але не обмежуючись: плановий аудіо- або відеодзвінок, що здійснюється за попереднім записом Користувача на обраний ним термін (дату та час) проведення інформаційної послуги серед наведених Спеціалістом варіантів (надалі іменується – «плановий онлайн-дзвінок»), терміновий (позаплановий) аудіодзвінок, передача онлайн текстового повідомлення.

3.1.3. Користувач здійснює оплату інформаційних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором та розміщених на відповідній сторінці Платформи. Дані про оплату фіксуються на балансі (особистому рахунку) Користувача в його особистому кабінеті.

3.1.4. Користувач здійснює онлайн-дзвінок(-ки) або направляє текстове(-ві) повідомлення Спеціалісту в обсязі замовленої (обраної) одиниці послуги, в порядку, визначеному цим Договором, та користуючись інформацією/підказками на Платформі.

3.1.5. Протягом 1 (однієї) години з моменту закінчення термінового аудіозв’язку або закінчення обраного Користувачем терміну проведення планового онлайн-дзвінку Сторони мають здійснити дії щодо підтвердження або оскарження (в порядку, визначеному пунктами 6.2 - 6.5 Договору) факту надання інформаційної послуги шляхом натискання на відповідні кнопки у формах закінчення онлайн-дзвінку на Платформі.

3.2. Інформаційна послуга (одиниця послуги) вважається прийнятою Користувачем без зауважень в момент будь-якої з наступних подій:

3.2.1. після спливу 1 (однієї) години з моменту закінчення термінового аудіозв’язку або закінчення обраного Користувачем терміну проведення планового онлайн-дзвінку - у випадку, якщо Користувачем не направлено вмотивованих претензій щодо надання відповідної одиниці послуги в порядку, визначеному пунктами 6.2 та 6.3 розділу 6 Договору (як у разі здійснення Спеціалістом або Користувачем підтвердження факту надання інформаційної послуги в порядку, визначеному підпунктом 3.1.5 пункту 3.1 розділу 3 Договору, так й без його здійснення);

3.2.2. після спливу 1 (однієї) години з моменту закінчення обраного Користувачем терміну проведення планового онлайн-дзвінку – у випадку, якщо протягом такого обраного Користувачем терміну його проведення з ініціативи або з вини Користувача інформаційна послуга не надана або надана не в повному обсязі (зокрема, у випадку, якщо Користувач: не ініціював планові онлайн-дзвінки Спеціалісту протягом обраного терміну його проведення, в тому числі у випадку роз’єднання зв’язку з будь-якої причини/ самостійно ініціював закінчення розмови зі Спеціалістом, не використавши замовлену одиницю послуги в повному обсязі, або якщо інформаційна послуга не надана/ надана не в повному обсязі через несправності пристрою Користувача або несправності по каналах зв’язку Інтернет, що використовується Користувачем тощо);

3.2.3. після спливу 1 (однієї) години з моменту закінчення термінового аудіозв’язку – у випадку, якщо з ініціативи або з вини Користувача інформаційна послуга не надана або надана не в повному обсязі (зокрема, якщо Користувач: не ініціював аудіодзвінок Спеціалісту у випадку роз’єднання зв’язку з будь-якої причини/ самостійно ініціював закінчення розмови зі Спеціалістом, не використавши замовлену одиницю послуги в повному обсязі, або якщо інформаційна послуга не надана/ надана не в повному обсязі через несправності пристрою Користувача або несправності по каналах зв’язку Інтернет, що використовується Користувачем, тощо);

3.2.4. після спливу 1 (однієї) години з моменту відправлення Користувачем кожного текстового повідомлення Спеціалісту - у випадку, якщо Користувачем не направлено вмотивованих претензій щодо надання відповідної одиниці послуги в порядку, визначеному пунктами 6.2 та 6.3 розділу 6 Договору.

3.3. У разі, якщо Спеціаліст жодного разу не відповів на плановий онлайн-дзвінок протягом обраного Користувачем терміну його проведення / не відповів на терміновий онлайн-дзвінок Користувача, внаслідок чого замовлена Користувачем одиниця послуги такому Користувачу не надана,- сплачені Користувачем кошти за відповідну одиницю послуги повертаються на баланс Користувача в особистому кабінеті протягом 3 (трьох) годин з моменту закінчення такого терміну проведення планового онлайн-дзвінку, з можливістю їх подальшого використання/ залишаються на балансі Користувача в особистому кабінеті.

4. Вартість і порядок оплати

4.1. Вартість кожної інформаційної послуги встановлюється Спеціалістом та зазначається у профілі Спеціаліста на Платформі.

4.2. Спеціаліст може в односторонньому порядку змінити вартість своєї інформаційної послуги без будь-яких попереджень та оголошень, шляхом публікації нової вартості у профілі Спеціаліста на Платформі.

4.3. Розмір коштів, що підлягають оплаті, визначається на момент формування Користувачем запиту на надання одиниці послуги відповідно до підпунктів 3.1.2 та 3.1.4 пункту 3.1 розділу 3 Договору.

4.4. Загальна вартість замовлених Користувачем інформаційних послуг за цим Договором визначається як сума вартостей кожної із замовлених ним одиниць послуг.

4.5. Надання інформаційних послуг Користувачеві здійснюється виключно на умовах передоплати при наявності у Користувача позитивного балансу в особистому кабінеті, достатнього для оплати інформаційних послуг.

4.6. Користувач доручає Фінансовій компанії здійснювати прийом та перерахування грошових коштів Спеціалісту за надання ним інформаційних послуг за цим Договором.

4.7. Внесення та перерахування грошових коштів за цим Договором здійснюється шляхом використанням послуг Фінансової компанії. При цьому, Сторони зобов’язуються дотримуватись платіжних інструкцій/правил/умов/договорів (публічних договорів), в тому числі щодо порядку і способам оплати, та іншої інформації, що розміщуються на Платформі.

4.8. Укладанням цього Договору, Сторони надають згоду на утримання Фінансовою компанією комісійної винагороди за прийом та переказ коштів (платежів, що здійснює Користувач через платіжну систему, доступ до якої надано на Платформі) за тарифами та в порядку, встановленими відповідною Фінансовою компанією. Розмір діючих тарифів можуть бути змінені Фінансовою компанією в односторонньому порядку без необхідності отримання згоди Сторін.

4.9. Всі додаткові витрати, які можуть бути пов'язані з переказом коштів, зокрема, але не виключно, щодо зарахування, списання коштів, несуть Сторони (держателі карток) у відповідності до умов, встановлених їх обслуговуючими банками.

4.10. Сплачені Користувачем кошти за кожну надану Спеціалістом одиницю послуги перераховуються на баланс (особистий рахунок) Спеціаліста в його особистому кабінеті протягом 3 (трьох) годин наступних після настання моменту прийняття Користувачем такої одиниці послуги, визначеного відповідно до підпунктів 3.2.1- 3.2.4 пункту 3.2 Договору, крім випадків, встановлених цим Договором.

4.11. Спеціаліст має право здійснити виведення грошових коштів зі свого балансу в особистому кабінеті на власний рахунок, що був визначений ним в особистому кабінеті до моменту замовлення Користувачем у такого Спеціаліста відповідної одиниці послуги, не більш ніж 2 (два) рази на місяць, за умови прийняття Користувачем інформаційних послуг (одиниці послуги) у відповідності до підпунктів 3.2.1 –3.2.4 пункту 3.2 Договору, та крім випадку, встановленого пунктом 3.3 Договору.

4.12. Здійснення будь-яких переказів коштів з балансу (особистого рахунку) однієї Сторони на баланс (особистий рахунок) іншої Сторони забороняється.

4.13. Спеціаліст не несе відповідальності за жодні затримки/ збої/ невірну або невчасну обробку транзакцій Користувача.

4.14. Сторони зобов'язуються не використовувати платіжні послуги Фінансової компанії будь-яким незаконним способом або для відмивання грошей, ухилення від сплати податків або для будь-якої іншої незаконної мети.

5. Права і обов'язки сторін

5.1. Спеціаліст зобов'язаний:

5.1.1. Надати Користувачу послуги відповідно до умов, визначених цим Договором.

5.1.2. Використовувати інформацію про Користувача тільки для надання інформаційних послуг, не передавати без згоди Користувача інформацію про нього третім особам.

5.1.3. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розриву зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються Спеціалістом.

5.2. Спеціаліст має право:

5.2.1. В односторонньому порядку визначати вартість своїх інформаційних послуг, шляхом публікації на Платформі.

5.2.2. Відмовитися від виконання Договору в порядку та на умовах, визначених пп.8.2.2 п.8.2 розділу 8 Договору.

5.2.3. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором.

5.3. Користувач зобов'язаний:

5.3.1. Здійснювати оплату замовлених інформаційних послуг відповідно до умов цього Договору.

5.3.2. Негайно інформувати Спеціаліста про всі обставини, які можуть вплинути на виконання сторонами Договору своїх зобов'язань.

5.3.3. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розриву зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються Користувачем.

5.4. Користувач має право:

5.4.1. Отримувати оплачені ним інформаційні послуги в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

5.4.2. Передавати Спеціалісту інформацію, необхідну для надання інформаційних послуг за даним Договором.

5.4.3. Розірвати Договір в порядку та на умовах, визначених пп.8.2.1 п.8.2 розділу 8 Договору.

6. Вирішення спорів. Порядок направлення претензій

6.1. Всі спори, що виникли у зв’язку з виконанням даного Договору, вирішуються самостійно Сторонами Договору шляхом переговорів, в порядку, визначеному пунктами 6.2- 6.5 розділу 6 цього Договору.

6.2. Користувач, у якого виникли претензії (скарги) щодо надання інформаційної послуги (одиниці послуги) Спеціалістом, направляє в адресу Спеціаліста повідомлення (скаргу) шляхом застосування відповідної форми закінчення онлайн-дзвінку з поміткою «Подати скаргу» (яка може випливати, зокрема, при здійсненні Користувачем оцінки наданої Спеціалістом інформаційної послуги розміром 1 або 2 бали за запропонованою шкалою від 1 до 5 балів). Повідомлення повинно містити повне прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження, адресу проживання, суть вимог Користувача, і докази, що підтверджують ці вимоги.

6.3. Будь-які претензії Користувача щодо надання інформаційних послуг (одиниці послуги) за цим Договором повинні бути надані ним відповідно до умов даного розділу Договору в найкоротший термін, але в будь-якому випадку не пізніше ніж протягом 1 (однієї) години з моменту: закінчення термінового аудіозв’язку/ закінчення обраного Користувачем терміну проведення планового онлайн-дзвінку / відправлення текстового повідомлення Спеціалісту.

Відсутність претензій протягом зазначеного проміжку часу означає беззаперечний акцепт (прийняття) Користувачем наданих інформаційних послуг. Будь-які претензії, отримані після закінчення зазначеного 1-годинного періоду, можуть бути відхилені, і Сторона, що пред’являє претензію, позбавляється права на будь-яку компенсацію (за збиток або витрати)/ повернення сплачених за відповідну одиницю послуги коштів.

6.4. Протягом 1 (однієї) години з моменту отримання відповідної претензії, Сторона, яка її отримала, зобов'язана направити іншій Стороні відповідь на дане повідомлення засобами зв’язку, наявними на Платформі.

6.5. У разі позитивного рішення Спеціаліста щодо отриманої претензії, Спеціаліст протягом визначеного пунктом 6.4 Договору часу має повідомити про це Користувача засобами зв’язку, наявними на Платформі, внаслідок чого протягом 3 (трьох) годин з моменту отримання відповідної претензії сплачені Користувачем кошти за відповідну одиницю послуги повертаються на баланс Користувача в особистому кабінеті, з можливістю їх подальшого використання/ залишаються на балансі Користувача в особистому кабінеті, за виключенням сум комісії Фінансової компанії та ліцензійного платежу, встановленого Угодою.

6.6. У разі якщо відповідь на повідомлення Користувача не буде отримана таким Користувачем протягом строку, визначеного пунктом 6.4 Договору, або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо наявних претензій шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку у відповідності до діючого законодавства, за умови дотримання обов'язкового досудового претензійного порядку врегулювання спору.

7. Попередження і відповідальність

7.1. Спеціаліст гарантує, що їм буде докладено всіх зусиль для надання повної та кваліфікованої інформаційної послуги.

7.2. Спеціаліст попереджає Користувача, а Користувач надає свою згоду та усвідомлює те, що інформаційна послуга, яка надається Спеціалістом відповідно до умов цього Договору, носить довідковий, освітній, інформаційно-ознайомчий характер і не може розцінюватися як медична допомога та/або медичне обслуговування (медичні послуги).

7.3. Користувач засвідчує, що усвідомлює та розуміє те, що отримувати медичну допомогу та/або медичне обслуговування (медичні послуги), приймати будь-яке рішення про своє здоров'я слід виключно у відповідності до закону, що регулює відносини у сфері охорони здоров'я, після медичної консультації з професійно підготовленим медичним працівником, який перебуває у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я, що забезпечує надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, або фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру (дій непереборної сили, які не залежать від волі Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха тощо), які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).

7.5. Спеціаліст за жодних обставин не несе відповідальності за неможливість обслуговування Користувача з причин, пов'язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Користувача, а також в інших випадках, визначених Договором.

7. Попередження і відповідальність

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його розміщення на Платформі і діє до повного виконання Сторонами свої зобов’язань, визначених цим Договором.

8.2. Даний Договір може бути розірваний:

8.2.1. за ініціативою Користувача в будь-який час. При цьому, якщо Користувач припиняє Договір протягом обраного Користувачем терміну проведення планового онлайн-дзвінку/ під час планового або термінового онлайн-зв’язку, що розпочався/ у разі, якщо інформаційна послуга (одиниця послуги) прийнята відповідно до підпунктів 3.2.1-3.2.4 пункту 3.2 розділу 3 цього Договору, - вартість не наданих або наданих не в повному обсязі інформаційних послуг (одиниці послуги) не повертається Користувачу, крім випадків, визначених цим Договором.

8.2.2. за ініціативою Спеціаліста в будь-який час. При цьому, сплачені Користувачем кошти за відповідну одиницю послуги повертаються на баланс/ залишаються на балансі Користувача у випадках та в порядку, що визначені у пункті 3.3 розділу 3 Договору.

9. Захист персональних даних

9.1. Сторони Договору розуміють, що задля забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, що виникають з даного Договору, кожна сторона Договору час від часу може передавати та/або передає іншій стороні Договору як «третій особі» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані. Сторони Договору гарантують, що персональні дані, які ними передаються отримані у порядку передбаченому Законом України «Про захист персональних даних» і належним чином отримана згода на їх передачу. Прийом - передача персональних даних, інші можливі дії з такими даними, у зв'язку з виконанням даного Договору, будуть здійснюватися Сторонами Договору при повному дотриманні ними діючого законодавства України про захист персональних даних.

9.2. Погоджуючись з умовами цієї оферти, шляхом її акцепту Користувач засвідчує, що надає Спеціалісту згоду та дозвіл на обробку (поширення) своїх особистих персональних даних з метою надання/виконання договірних зобов‘язань, встановлення ділових стосунків та договірних відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації та вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

9.3. Погоджуючись з умовами цієї оферти, шляхом її акцепту Користувач засвідчує, що його персональні дані (чи дані її дитини/підопічного (недієздатної особи)) будуть доступні для обробки Спеціалістом, до якого він звернувся за наданням послуг за цим Договором та/або Спеціалістам/третім особам, яким Користувач надав доступ шляхом здійснення налаштування в особистому кабінеті Користувача, а також надає відповідному Спеціалісту/третім особам згоду та дозвіл на обробку (поширення) таких персональних даних.